Trang nhà
Lời Phật Dạy
Từ bi trí tuệ
Tết Nguyên Đán
Đại Lễ Phật Đản
Đại Lễ Vu Lan
Giác Ngộ
Kinh Sách
Nghi Lễ
Phật sự
 


NAM MÔ BỔN SƯ
THÍCH CA MÂU NI PHẬTVài hình ảnh về chùa

Đăng bài August 1, 2007 03:14:07 AM  |  Cập nhật April 21, 2019 05:49:52 AM

Sư cô viện chủ đang trình bày cho phái đoàn của Sư cô Huệ Trân cách làm nhang bằng máy. Phương tiện kinh tế tự túc của Chùa Thanh Trì
Một khoảnh sân của Chùa Thanh Trì mà Sư cô Huệ Trân thi vị hóa là tác phẩm "Lung Linh Hoa Nắng". Nền lót gạch vun, rẻo, do Chùa xin từ lò sản xuất gạch ngóiCác tiểu ni hát tiễn đưa phái đoàn


Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

© 2021 chuaphat.com  by tinyray